13576086-fA8pD

VARSÅGOD!

Här kan du ladda ner monteringsanvisning för att montera t.ex en väggtext.
Samma tillvägagångssätt används på all utskuren text och dekaler.
Gör man så här så  vet man att texten/dekalen hamnar rätt och inte på sniskan!

LYCKA TILL!

 

Lite blandade kunduppdrag...